27 augustus - zaterdag Traditionele BBQ

 

Op zaterdag 27 augustus vanaf 17.00 uur houden wij weer onze traditionele BBQ. 

Helaas wordt het BBQ-en vanaf dit jaar iets duurder en moeten wij een bijdrage vragen van € 12,- per persoon.

U kunt zich vóóraf aanmelden bij Cobie van der Lugt, tel 06 486 108 13 email  vanderlugtcobie@gmail.com of algbest-c@deertepeller.nl of via de website . U kunt zich aanmelden tot 20 augustus.

Uw inschrijving is pas definitief na storting van het deelnamegeld op reknr 

NL64 INGB 00071 22257 o.v.v. BBQ aug 2022.

Gelukkig hoeven we dit jaar géén rekening meer te houden met corona-beperkingen, dus geef u gerust op !!