3  Verslag van de penningmeester over boekjaar 2020

Ondanks het feit dat de Instuif 9 maanden in het afgelopen boekjaar gesloten is geweest vanwege de Covid19-perikelen is het jaarresultaat € 591 positief.

Het aantal leden van de vereniging per balansdatum bedraagt 311. In 2020 zijn de lidmaatschappen van 36 leden beëindigd. Er waren 11 opzeggingen door overlijden, waaronder enkelen als gevolg van Corona. De aanwas van nieuwe leden in 2020 bedroeg 10 stuks.

Hieronder wil ik op de die posten nader ingaan die een nadere toelichting behoeven.

Baten

Als gevolg van de verplichte sluiting van de Instuif zijn de resultaten van de bar en de activiteiten zwaar achtergebleven op de begroting. We hopen dan ook van ganser harte dat het slot van de horeca er spoedig afgaat, zodat we onze activiteiten kunnen herstarten.

De gemeente Papendrecht heeft ons ter compensatie van de verplichte sluiting over zo`n lange periode de huur van de Instuif voor 4 maanden gerestitueerd, hetgeen een bijzondere bate heeft opgeleverd van bijna € 3.000.

 

Lasten

Communicatie en publiciteit

Mede in verband met de beperking van de activiteiten hebben we ons orgaan de Ertepeller in het afgelopen jaar 1x verstrekt voor een periode van 3 maanden in plaats van de gebruikelijke 2 maanden. Dit leverde een besparing op van € 400. Uiteraard was het laatste nieuws wel steeds voorhanden op onze site.

Ook de vrijwilligersavond heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden, desondanks hebben de vrijwilligers zich daar waar nodig het hele jaar zich ingezet.

Overige kosten

Vanwege de beperking van onze activiteiten en als blijk van waardering voor de handhaving van uw lidmaatschap hebben we in december 2020 een kleinigheid toegevoegd aan de Ertepeller. Uw respons als blijk van waardering hebben ons een warm gevoel gegeven. Met deze post is in totaal een bedrag van € 843 gemoeid.

De viering van ons 5 jarig jubileum in november heeft helaas geen doorgang kunnen vinden.