Stemformulier voor de Algemene Leden Vergadering van 25-03-2021

Klik pas op verzenden als u alle akkoord/niet akkoord vragen heeft aangevinkt. !!!!! En vergeet uw naam niet. Naamloze formulieren zijn ONGELDIG !!!!