Hoe kan ik me inschrijven voor de zomerreis Harz 2024 ?

 

Na de nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal Dennis Sanders van Brabant Expres u vanaf 15.30 uur alles vertellen over de busreis naar de Harz.

Tevens zullen er dan inschrijfformulieren worden uitgedeeld en kunt u zich voor die reis opgeven.

Om teleurstellingen te voorkomen en iedereen een eerlijk kans te geven op een plek voor die reis hebben we de volgende procedure bedacht.

Alle ingevulde inschrijfformulieren moeten worden gedeponeerd in de kartonnen “bus” doos die op de bar in de Instuif staat. U heeft daar de tijd voor t/m donderdag 18 januari; vanaf vrijdag 19 januari kunt u zich dus NIET meer inschrijven.

 

Vanaf 19 januari worden alle inschrijvingen gecontroleerd op juistheid en volledigheid en zo nodig gecorrigeerd.

Daarna wordt er geteld hoeveel aanmeldingen er zijn voor 2-persoonskamers en hoeveel voor 1-persoonskamers. Als er teveel aanmeldingen zijn, wordt er geloot wie er NIET mee kan. Degenen die worden uitgeloot komen in volgorde van uitloting op de wachtlijst, dus wie als eerste wordt uitgeloot komt bovenaan op de wachtlijst. Bij de eerstvolgende meerdaagse reis daarna, zijn de personen die nog steeds op de wachtlijst staan, verzekerd van een plek en loten ze voor die reis NIET mee.

Uiterlijk 26 januari krijgt iedereen bericht wie er wél en niet mee kunnen en worden alle inschrijfformulieren van degenen die meegaan doorgegeven aan Brabant Expres, die voor de verdere afhandeling zorgt.