Bestuurssamenstelling

Fred Kuijvenhoven

Marjo Schilt

Peter van Leeuwe

Cobie van der Lugt

Ad Harlaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen Bestuurslid

Algemeen Bestuurslid

tel 06 303 755 11

tel 06 387 567 67

tel 06 284 170 95

tel 06 486 108 13

tel 06 409 929 19

Overige taken

Sjaugé de Vries               Redactie de Ertepeller     triamentes@hetnet.nl                         tel 078 - 615 3607

Fred Kuijvenhoven          Webmaster                       voorzitter@deertepeller.nl                  tel 06 303 755 11