Bestuurssamenstelling  

Fred Kuijvenhoven - Voorzitter

Huys de Merwede 7

3356 AK Papendrecht

06-30375511

voorzitter@deertepeller.nl

Marjo Schilt - Secretaris

Espenhof 33

3355 BM Papendrecht

06-38756767

secretaris@deertepeller.nl

Peter van Leeuwe - Penningmeester

Spinbolmolen 12

3352 TA Papendrecht

06-28417095

penningmeester@deertepeller.nl

Cobie van der Lugt

Alg. Bestuurslid

Voorplecht 25

3356 CC Papendrecht 
078-6155816

vanderlugtcobie@gmail.com

algbest-c@deertepeller.nl

Ad Harlaar

Alg. Bestuurslid

Zwanebloemplein 42

3355 EH Papendrecht

06-40992919

peaharlaar@gmail.com

Sjaugé de Vries

Redactie "de   Ertepeller"

Pontonniersweg 145

3353 SE Papendrecht

078-6153607

triamentes@hetnet.nl