Bestuurssamenstelling

Fred Kuijvenhoven

Marjo Schilt

Peter van Leeuwe

Cobie van der Lugt

Sonja ten Brink

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen Besuurslid

Algemeen Bestuurslid

tel 06 303 755 11

tel 06 387 567 67

tel 06 284 170 95

tel 078 - 615 5816

tel 078 - 615 3175

Overige taken

Sjaugé de Vries               Redactie de Ertepeller     triamentes@hetnet.nl                         tel 078 - 615 3607

Fred Kuijvenhoven          Webmaster                       voorzitter@deertepeller.nl                  tel 06 303 755 11