Rooster van aftreden bestuur Seniorenbond De Ertepeller

Historie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Voorzitter Aad Sloof (2003) Fred Kuijvenhoven XXXX XXXX
Secretaris Gilles de Wit (2013) Marjo Schilt XXXX XXXX
Penningmeester Tini Dekkers (2007) Peter van Leeuwe XXXX
Alg. Bestuurslid Coby van der Lugt (2013) Coby van der Lugt XXXX
Alg. Bestuurslid Jan Markesteijn (2013) Sonja ten Brink XXXX

Bestuursleden worden benoemd voor  maximaal 4 jaar en zijn  1 maal direct herkiesbaar  

Bestuursleden die  gedurende een zittingsperiode een functie overnemen, maken de periode van hun voorganger  af en zijn herkiesbaar na het verstrijken van die periode.