Rooster van aftreden bestuur Seniorenbond De Ertepeller

 

Voorzitter                             Fred Kuijvenhoven      aftredend  1-4-2026    

Secretaris                              Marjo Schilt                    aftredend  1-4-2025

Penningmeester                 Peter van Leeuwe        aftredend 1-4-2028

Algemeen Bestuurslid     Coby van der Lugt       aftredend  1-4-2028

Algemeen Bestuurslid    Ad Harlaar                        aftredend 1-4-2027

 

Bestuursleden worden benoemd voor   4 jaar en zijn  direct herkiesbaar  

Bestuursleden die  gedurende een zittingsperiode een functie overnemen, maken de periode van hun voorganger  af en zijn herkiesbaar na het verstrijken van die periode.