BENOEMING TOT ERELID

 

De vereniging kent ereleden. Deze worden door het bestuur benoemd. Dit wordt in het ledenregister geadministreerd. Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

 

Algemeen

  1. Alleen leden van seniorenbond “de Ertepeller” kunnen worden voorgedragen als erelid;
  2. Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid worden voorgedragen;
  3. Om als erelid te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie of bijzondere betekenis voor de vereniging. Bij het voorstel tot erelid zal een omschrijving worden gegeven van de redenen hiervoor.