Lustrumnieuws no. 2

De jubileumcommissie heeft niet stilgezeten en kan u melden dat we al ver gevorderd zijn met het invullen van het feest. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de festiviteiten beginnen om 14.00 uur en worden afgesloten rond 20.00 uur; helemaal zeker is dat nog niet, maar mocht dat veranderen dan hoort u dat van ons. Zo, nu weet u op welke dag het feest wordt gehouden en hoe lang het ongeveer duurt. Bent u misschien nieuwsgierig waar het feest wordt gehouden? Nou, vooruit, dat kunnen we alvast wel verklappen, het wordt de grote zaal in de Palm, naast de Bethlehemkerk.

Hoe gaat het feest er verder uit zien? Nou gewoon, gezellig met elkaar kletsen, zingen, dansen, eten, drinken enz. enz. Nee, er komt géén optreden van André Rieu en ook de Toppers komen niet en we gaan ook niet barbecuen.
Wat dan wel ? Dat houden we voorlopig nog even geheim, maar u kunt er op rekenen dat het een gezellige boel gaat worden waarbij ook aan de inwendige mens zal worden gedacht.
Het feest is in de eerste plaats bedoeld voor onze leden, maar de jubileumcommissie wil toch de mogelijkheid open houden dat partners van leden óók mee kunnen komen als er voldoende plaats is.

Om alles goed te kunnen organiseren is het van belang dat de jubileumcommissie vóóraf weet hoeveel mensen er op het feest komen; hoewel het feest is bedoeld voor alle leden kunnen wij helaas niet meer dan 100 feestvierders toelaten. Dat betekent dat u zich vóóraf dient aan te melden; dat kan NU NOG NIET, maar daarover wordt u tijdig geïnformeerd via de Ertepeller en onze website.

Namens de jubileumcommissie
Fred Kuijvenhoven