Fietstocht  23 september

In vervolg op onze geslaagde fietstocht van 27 mei 2022 organiseren we weer een Najaarsfietstocht door onze zo mooie omgeving. Ditmaal voert deze fietstocht ons aan de overzijde van de Beneden Merwede door de Merwelanden en de Dordtse Biesbosch. Lengte van deze tocht is ongeveer 20 kilometer en gaat voornamelijk over fietspaden. Na ongeveer 1 uur zal er een pauze worden gehouden. Tijdens deze pauze krijgt u een kop koffie of thee aangeboden. Die dag zullen er bij voldoende deelname weer 2 tochten worden georganiseerd. De eerste tocht start om 10.00 uur vanaf de Instuif in de Goudenregenstraat en zal om ongeveer 12.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijke lunch in het clubgebouw.

De tweede tocht , die gelijk is aan de eerste tocht, zal echter starten met de lunch in de Instuif om 12.30 uur. Na afloop van de lunch stappen de deelnemers op de fiets voor de fietstocht. Ook hier zal onderweg een pauze worden ingelast voor de koffie of thee die u wordt aangeboden. We verwachten dat de deelnemers weer rond 15.30 uur zullen terugkeren bij de Instuif in Papendrecht.

Voor beide tochten geldt dat er door ons voor voldoende begeleiding zal worden gezorgd in beide groepen. De tocht is geschikt voor fietsen en scootmobielen met een actieradius van circa 25 km en een minimum snelheid van 13 km per uur.

Indien ook deze tocht een succes blijkt te zijn nemen we ons voor volgend jaar weer een fietstocht te organiseren.

Bij slecht weer zullen we een alternatieve datum vaststellen, maar de praktijk leert dat september vaak nog hele mooie dagen oplevert. De kosten voor deelname inclusief lunch bedragen € 5,-- per persoon. Voor dit bedrag krijgt u in de pauze ook nog een kop koffie of thee aangeboden. Kortom voor het bedrag hoeft u het inschrijven niet te laten. Er is een maximale deelname van 20 personen per tocht. Opgeven kan bij Cobie van der Lugt, telefoon 06-48610813 tot uiterlijk 16 september 2022. Betaling bij inschrijving in contanten bij Cobie of door overschrijving op onze rekening NL64INGB0007122257 ten name van Seniorenbond de Ertepeller onder vermelding van fietstocht 23 september.