7. Begroting 2021

De begroting 2021 is opgezet met in acht name van het feit dat een aantal activiteiten pas in het 2e kwartaal zullen kunnen worden opgestart. Dienovereenkomstig is de begroting per onderdeel aangepast en leidt tot een lager resultaat dan over geheel 2020 was begroot.