LUSTRUM 14 NOVEMBER 2020 GAAT NIET DOOR !!!!

Lustrumnieuws no 5.

 

U zult vast wel op de hoogte zijn van de wankele toestand rondom het coronavirus; voorlopig is het virus nog onder ons en moeten we ons in het openbare leven op bepaalde punten aanpassen.

We kunnen er als bestuur helaas niet omheen en hebben dus moeten besluiten om het lustrumfeest van 14 november 2020 NIET door te laten gaan. De gezondheidsrisico’s zijn niet te overzien en wij willen niet dat één of meer onze leden een besmetting oplopen omdat ze op een feest zijn geweest dat wij hebben georganiseerd. Het is niet anders, het is de harde realiteit.

Wat in het vat zit verzuurt niet; het bestuur is vast van plan u op een ander moment tóch een feest in wat voor vorm dan ook voor te zetten. Voorlopig denken we aan mei of juni 2021. De lustrumcommissie zal zich gaan beraden over de mogelijkheden. Zodra er meer bekend is zullen wij u dat laten weten.

De Lustrumcommissie.