De Instuif gaat weer open !!!!!

Na maanden van inactiviteit denkt het bestuur dat het verantwoord is

om onder strikte voorwaarden de activiteiten rond  1 september 2020 weer grotendeels te hervatten.

De activiteiten die weer beginnen zijn

  • Op Maandag 31 augustus  s’-middags  Klaverjassen Jokeren
  • Op Maandag 31 augustus  s’-avonds  Dammen
  • Op Dinsdag 1 september s’-morgens de Koffiesoos
  • Op Woensdag 2 september de Creamiddag
  • Op Donderdag 3 september s’-avonds Klaverjassen en Jokeren
  • Het LINEDANCEN gaat voorlopig NOG NIET van start.

 

Bij de kaartactiviteit kunnen maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Om dit goed te regelen dient u zich ALTIJD vóóraf op te geven bij Sonja voor de maandagmiddag en bij Marjo voor de donderdagavond. Zij verdelen de schaarse plekken zo eerlijk mogelijk.

Om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden vind u elders in dit blaadje een lijstje van gedragsregels die in acht moeten worden genomen. Wij gaan er van uit dat iedere deelnemer aan een activiteit zich daar aan houdt. Het bestuur wil absoluut géén politie agentje spelen en doet dan ook een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Mocht uw aandacht rondom het volgen van de regels even verslappen dan zal een van de aanwezige bestuursleden u daar op aanspreken voor uw eigen bestwil. Ook is er niets op tegen als u elkaar scherp houdt in het volgen van de regels; het gaat tenslotte om ons aller gezondheid.

 

 

HOUD DEZE PAGINA GOED IN DE GATEN, NADERE INFO VOLGT Z.S.M.

 

 

HET BESTUUR